Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 15-27 (2018)

КОСМІЧНІ ПРОМЕНІ Й АЕРОЗОЛІ В ЗЕМНІЙ АТМОСФЕРІ

В. Данилевський, канд. фіз.-мат. наук

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 10-15 (2018)

ГРАВІТАЦІЙНЕ МІКРОЛІНЗУВАННЯ ЕЛІПТИЧНОГО ДЖЕРЕЛА ПОБЛИЗУ КАУСТИКИ-СКЛАДКИ

О. Александров, канд. фіз.-мат. наук
В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

А. Куйбаров, студ.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 6-10 (2018)

ОЦІНКА МАС ПОДВІЙНИХ ГАЛАКТИК МЕТОДОМ “АРГУМЕНТУ СИНХРОНІЗАЦІЇ”

Ю. Кудря, к.ф.-м.н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
(більше…)