Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 59, c. 34-36 (2019)

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИ СТАТИСТИЧНОМУ ОПРАЦЮВАННІ АСТРОНОМІЧНИХ ДАНИХ

С. Парновський, д.ф.-м.н. 

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 59, c. 29-34 (2019)

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ПЛАЗМИ В МАГНІТНИХ КОНФІГУРАЦІЯХ СОНЯЧНИХ ПЛЯМ 

B. Криводубський, д-р. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ 

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 59, c. 20-29 (2019)

МАГНІТНІ ПОЛЯ І ТЕРМОДИНАМІЧНІ УМОВИ У ПЕРЕДМАКСИМАЛЬНІЙ ФАЗІ  СОНЯЧНОГО СПАЛАХУ БАЛУ M6.4/3N

В. Лозицький, д-р фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

М.І.Стоділка, д-р фіз.-мат. наук
ЛНУ імені Івана Франка, Львів

(більше…)