Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 58, c. 36-41 (2018)

ЗАЛИШОК НАДНОВОЇ ВІТРИЛА ТА ЇЇ ПУЛЬСАРНО-ВІТРОВА ТУМАННІСТЬ: ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ

П. Плотко, студ.
Б. Гнатик, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 58, c. 33-36 (2018)

ПРИСКОРЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ НАДВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ У ЛОКАЛЬНОМУ ВСЕСВІТІ

В. Войцеховський, асп.
Б. Гнатик, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Ю. Кудря, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 58, c. 28-33 (2018)

ДИПОЛЬ ВІДСТАНІ ЗА СВІТНІСТЮ ЯК ТЕСТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТЕМНОЇ ЕНЕРГІЇ

О. Сергієнко, канд. фіз.-мат. наук  

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)