Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 41-47 (2018)

КОМПАКТНІ ГАЛАКТИКИ З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ:
ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ У РАДІОКОНТИНУУМІ НА ЧАСТОТІ 1.4 ГГЦ

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук, проф.
І. Ізотова, канд. фіз.-мат. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 31-41 (2018)

РОЛЬ КОНВЕКТИВНОЇ ЗОНИ У ЗБУДЖЕННІ МАГНІТНОЇ АКТИВНОСТІ СОНЦЯ

B. Криводубський, д-р фіз.-мат. наук
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 27-31 (2018)

ФОРМА МІКРОЛІНЗОВАНОЇ ЛІНІЇ ВІД АКРЕЦІЙНОГО ДИСКУ
В МОДЕЛІ ЛІНІЙНОЇ КАУСТИКИ

В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
О. Федорова, канд. фіз.-мат. наук
М. Хелашвілі, студ.

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)