Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 58, c. 48-55 (2018)

МЕТЕОРИ З МУЛЬТИМОДАЛЬНИМИ КРИВИМИ БЛИСКУ: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКІСНІ МОДЕЛІ

П. Козак, канд. фіз.-мат. наук

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 58, c. 44-48 (2018)

ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ТЕВНОГО ДІАПАЗОНУ ВІД ЗАЛИШКУ НАДНОВОЇ ВІТРИЛА

Р. Гнатик, інж.
К. Винокурова, студ.

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 58, c. 41-44 (2018)

АБСОЛЮТНИЙ БЛИСК РЯДУ ДОВГОПЕРІОДИЧНИХ КОМЕТ 1990–2015 рр.

А. Гулієв, д-р фіз.-мат. наук, проф.
У. Поладова, д-р фіз.-мат. наук

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

(більше…)