ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – №65(1), 2022 (full pdf)

Зміст

Клещонок В., Горбаньов Ю., Кімаковський С. Покриття зорі астероїдом (853) Нансенія 8 квітня 2021 р.
Лозицький В. Спектральні дослідження сонячних магнітних полів в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981–1986 рр.
Парновський С. Моделювання з N-частинками: переваги та проблеми
Жданов В. Ефекти еліптичності гравітаційно-мікролінзованого джерела випромінювання з розподілом яскравості степеневого типу
Казанцев А. Проблема походження люків Кірквуда в поясі астероїдів та умови в ранній Сонячній системі
Єфіменко В., Лозицький В. Прогноз максимуму 25-го циклу сонячної активності на основі даних про швидкість наростання кількості сонячних плям
Парновський С., Ізотова І. Компактні галактики з активним зореутворенням: статистичні властивості підвибірок із пороговим значенням потоку випромінювання у лінії Нβ
Кузнєцова Ю., Андрєєв М. Спектральний моніторинг довгоперіодичної системи Epsilon Aurigae за період 2008–2010 рр