ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – №59(1), 2019 (full pdf)

Зміст

Александров О., Сташко O., Жданов В. Скалярне поле на великих відстанях від сферично-симетричної статичної конфігурації

Парновський С. , Ізотова І. Дослідження теплового випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц вибраних компактних галактик з активним зореутворенням

Лозицький В. Суттєва неоднорідність магнітного поля у головній сонячній плямі активної області NOAA 10488

Александров О., Жданов В., Слюсар В. Перевірка формули Ейнштейна для гравітаційного відхилення світла за кривими блиску мікролінзованих джерел

Лозицький В., Стоділка М. Магнітні поля і термодинамічні умови у передмаксимальній фазі сонячного спалаху балу M6.4/3N

Криводубський В. Електропровідність плазми в магнітних конфігураціях сонячних плям

Парновський С. Деякі проблеми статистичного опрацювання астрономічних даних

Голубаєв О., Мозгова А. Перші  результати  спостережень  метеорних  явищ  за  допомогою  автоматизованого  відео-спектрального метеорного патруля Харківського національного Університету імені В.Н. Каразіна

Пономаренко В., Сімон А., Василенко В., Ізвєкова І., Баранський О. Результати фотометричного оптичного моніторингу чотирьох активних ядер галактик у 2018-2019 роках

Єфіменко В. Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 р.