Для авторів

Шановні автори!

З 2014 року “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія” буде виходити двічі на рік. Журнал отримав державну реєстрацію, має реєстрацію у ВАК України. Наразі ведеться робота щодо реєстрації в базах даних SCOPUS, ADS, РІНЦ та ін.

Мова журналу: англійська, українська, російська.

Для україномовних та російськомовних статей додатково необхідно подати розширене англомовне резюме об’ємом до 1 стор. (це необхідно для реєстрації журналу в SCOPUS та ін.).

Важливо! Список використаних джерел має бути набраний латинськими буквами (маються на увазі кириличні записи).

Після отримання позитивної рецензії буде необхідно прислати остаточний варіант файлу, оформлений за правилами видавництва ВПЦ “Київський університет”. З правилами оформлення можна ознайомитися  тут або на сайті ВПЦ “Київський університет”: http://vpc.univ.kiev.ua/for_auth.htm. Статті, що не відповідають вимогам видавництва, надруковані не будуть.