Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 67, c. 65-70 (2023)

ПРИХОВАНІ ПРОЯВИ ЕФЕКТУ ПАШЕНА-БАКА В ЛІНІЯХ D1 і D2 У СПЕКТРІ СОНЯЧНОЇ ПЛЯМИ БЕЗ СПАЛАХІВ

Іван ЯКОВКІН, аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Наталія ЛОЗИЦЬКА, канд. фіз.-мат. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Всеволод ЛОЗИЦЬКИЙ, д-р фіз.-мат. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


Абстракт

Наведено результати вимірювань магнітних розщеплень ліній D1, D2 і Ni I 5892.9 Å в спектрі сонячної плями 24.07.2023 р., в якій на момент спостережень не було сонячних спалахів. Спостережний матеріал отриманий на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Виявилось, що в деяких місцях плями виміряні розщеплення вказаних ліній є практично однаковими, а в інших – достовірно відрізняються. Це вказує на неоднорідність магнітного поля, адже при однорідному полі ці розщеплення мали б відрізнятись скрізь на однакову величину, залежну від факторів Ланде цих ліній. Якщо припустити, що ці фактори відповідають LS зв’язку для всіх ліній, то маємо таке протиріччя: фотосферна лінія  NiI 5892.9 Å показує магнітне поле, проміжне по величині між лініями D1 і D2. Фізично це нереально при однорідному магнітному полі; якщо ж магнітне поле ослаблюється з висотою, то лінія нікелю повинна показувати сильніше поле, ніж обидві лінії натрію. Більш реалістичні оцінки магнітного поля отримуються при емпіричних факторах Ланде для ліній D1 і D2, що відповідають ефекту Пашена-Бака в цих лініях. Однак і в цьому випадку лінія D2 з меншим фактором Ланде  (gemp = 1.22) показує у деяких місцях плями сильніше виміряне магнітне поле, ніж лінія D1 з більшим фактором Ланде (gemp = 1.36). Це можливо тоді, коли локальні магнітні поля у дослідженій плямі були значно сильнішими, ніж згідно з прямими вимірюваннями. Оцінка таких полів може бути здійснена на основі моделювання методом «відношення ліній», що планується зробити в наступному дослідженні.

Ключові слова
Сонце, сонячна активність, сонячні плями, магнітні поля, вимірювання по лініях NaI та NiI, ефект Пашена-Бака.

Full text PDF

DOI: