Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 63, c. 45-47 (2021)

ВТРАТА КУТОВОГО МОМЕНТУ У РАЗІ ВИТІКАННЯ АТМОСФЕРИ ПЛАНЕТИ У КОСМОС

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Абстракт
Відомий механізм Джинса витоку атмосфери в космос призводить до зменшення не тільки її маси, але і моменту імпульсу у випадку, коли планета обертається. Знайдено обмеження, що пов’язує ці втрати. На його основі показано, що механізм, який розглядається, не міг істотно вплинути на тривалість земної доби і його внесок не може згладити проблеми, пов’язані з теорією утворення Місяця при зіткненні протопланети Тейя із Землею.

Ключові слова
Кутовий момент, виток атмосфери, Гігантське зіткнення.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2021.63.45-47