Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 63, c. 38-45(2021)

МАГНІТОГРАФІЧНІ ТА CПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ В АСТРОНОМІЧНІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В 1975–1980 рр.

В. Лозицький, др фіз.мат. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Абстракт
1975 р. в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка встановлений і почав діяти магнітограф повного вектора конструкції СибІЗМІР, і це ініціювало створення в обсерваторії нового перспективного наукового напряму – вимірювання сонячних магнітних полів як магнітографічним, так і спектральнополяризаційним методом. У цій статті наведено короткий огляд хронології подій у перші 5 років існування нового напряму, а також найважливіших наукових результатів у цей період. Зокрема, тоді отримано нові дані про існування магнітних полів напруженістю близько 10 кГс в активних областях на Сонці, про дискретність напруженостей у субтелескопічних структурах із дуже сильними полями, а також дані про суттєве пригнічення в них турбулентних рухів. Відповідні висновки підтверджено і деталізовано новими подальшими дослідженнями.

Ключові слова
Сонце, сонячна активність, спектральні дослідження, ефект Зеємана, магнітні поля, сонячний
магнітограф.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2021.63.38-45