Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 63, c. 32-38 (2021)

КОМПАКТНІ ГАЛАКТИКИ З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ:
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНТЕГРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СПАЛАХУ ЗОРЕУТВОРЕННЯ

І. Ізотова, канд. фіз.-мат.наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Абстракт
Для вибірки компактних галактик з активним зореутворенням, створеної на основі цифрового огляду неба SDSS DR14, проведено дослідження зв’язку між інтегральними характеристиками процесу зореутворення – темпом SFR(Hβ) і питомим темпом зореутворення sSFR(Hβ), та аналогічними характеристиками SFR0(Hβ) та sSFR0(Hβ), приведеними до нульового віку спалаху зореутворення, а також масою молодого населення зір із віком < 10 млн років, віком спалаху зореутворення та вмістом кисню 12+logO/H у міжзоряному середовищі цих галактик. Отримано тісну та майже лінійну залежність між темпом зореутворення та масою молодого зоряного населення, а також слабку кореляцію між темпом зореутворення та вмістом кисню. Показано, що питомі темпи зореутворення, середні значення яких sSFR(Hβ) = 8,8·10–9 рік–1 та sSFR0(Hβ) = 2,8·10–8 рік–1, не залежать від маси молодого зоряного населення та вмісту кисню і тому є універсальною характеристикою компактних галактик з активним зореутворенням.

Ключові слова
Галактики з активним зореутворенням, темп зореутворення, питомий темп зореутворення.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2021.63.32-38