Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 60, c. 46-48 (2019)

ТЕПЛА ТЕМНА МАТЕРІЯ ТА ПРОТИРІЧЧЯ У ВЕЛИЧИНІ СТАЛОЇ ХАББЛА

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 


Абстракт
Протиріччя між значеннями сталої Хаббла, отримані у ранньому та сучасному Всесвіті, можна усунути, якщо використовувати космологічну ΛWDM модель із темною енергією, баріонною матерією та теплою темною матерією (WDM) із характерними швидкостями порядку 16 % швидкості світла. Тиск WDM дорівнює 0,009 густини її енергії.

Ключові слова
Темна матерія, стала Хаббла

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2019.60.46-48