Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 59, c. 34-36 (2019)

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИ СТАТИСТИЧНОМУ ОПРАЦЮВАННІ АСТРОНОМІЧНИХ ДАНИХ

С. Парновський, д.ф.-м.н. 

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка 


Абстракт

Аналізуються проблеми, що виникають при коректному статистичному опрацюванні астрономічних даних та пошуку лінійних статистичних залежностей. Показано, що застосування стандартних статистичних програм може дати хибні результати. З залученням багаторічного досвіду запропоновано процедуру опрацювання, що охоплює всі етапи: створення вибірки, відкидання промахів, пошук статистично значущих регресорів, встановлення багатопараметричних залежностей.

Ключові слова
Статистика, астрономічні дані

Full text PDF

DOI:  https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2019.59.34-36