Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 59, c. 16-20 (2019)

ПЕРЕВІРКА ФОРМУЛИ ЕЙНШТЕЙНА ДЛЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО ВІДХИЛЕННЯ СВІТЛА  ЗА КРИВИМИ БЛИСКУ МІКРОЛІНЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

О. Александров, к. ф.-м. н., с. н. с.
В. Жданов, д. ф.-м. н., проф.
В. Слюсар, к. ф.-м. н., м. н. с.

Астрономічна обсерваторія  Київського національного університету  імені Тараса Шевченка 
Абстракт

Запропоновано варіант перевірки формули Ейнштейна на базі даних про мікролінзування на зорях Галактики. З цією метою модифіковано рівняння гравітаційного лінзування, куди введено параметр збурення ε , що характеризує відхилення від формули загальної теорії відносності. В лінійному наближенні за ε отримані відповідно збурені координати мікрозображень і коефіцієнт підсилення потоку випромінювання. Ці формули застосовано до припасування кривих блиску мікролінзованих джерел.

Ключові слова
Гравітаційне відхилення світла, формула Ейнштейна, гравітаційне мікролінзування, криві блиску

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2019.59.16-20