Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 27-31 (2018)

ФОРМА МІКРОЛІНЗОВАНОЇ ЛІНІЇ ВІД АКРЕЦІЙНОГО ДИСКУ
В МОДЕЛІ ЛІНІЙНОЇ КАУСТИКИ

В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
О. Федорова, канд. фіз.-мат. наук
М. Хелашвілі, студ.

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ


Абстракт

Форма спектральних ліній типу флуоресцентної Fe Kα в рентгенівському випромінюванні активних ядер галактик (АЯГ) відображає характеристики центральних частин цих об’єктів. Ці лінії можуть формуватися в акреційних дисках навколо надмасивних чорних дір у центрах АЯГ. Якщо ж зазначене АЯГ є джерелом випромінювання у складі гравітаційно-лінзової системи, де присутні процеси мікролінзування, то профіль лінії несе важливу інформацію не тільки про параметри диску, але й про параметри гравітаційно-лінзової системи. У статті проведено моделювання мікролінзованих профілів спектральних ліній, що формуються в акреційних дисках АЯГ. Розрахунки здійснено у наближенні лінійної каустики. Часова залежність профілю лінії визначається кутом нахилу каустики до осі диску, що дає принципову змогу оцінити орієнтацію каустики.

 Ключові слова
Гравітаційне мікролінзування, релятивістські профілі спектральних ліній, активні ядра галактик
Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2018.57.2731