Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 52-55 (2018)

АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2017 РОЦІ

В. Єфіменко, канд. фіз.-мат. наук

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ


Абстракт

На початок 2017 р. у штаті Астрономічної обсерваторії працювало 53 працівники, з них науковців – 28, у тому числі 6 докторів наук і 17 кандидатів наук. До складу обсерваторії входять сектор астрометрії та малих тіл сонячної системи (зав. сектором канд. фіз.-мат. наук В.В. Клещонок), відділ астрофізики (зав. відділу д-р фіз.-мат. наук, проф. В.І. Жданов) та дві спостережні станції (Лісники, Пилиповичі). Упродовж року виконувалися бюджетні теми: “Фундаментальна фізика та моделі високоенергетичних астрофізичних явищ”, науковий керівник д-р фіз.-мат. наук, проф. В.І. Жданов; “Космічні чинники земних катаклізмів. Спостереження, аналіз, інформатизація”, науковий керівник д-р фіз.-мат. наук В.К. Розенбуш. Молоді науковці обсерваторії виграли конкурс на фінансування молодіжної теми “Мультихвильові дослідження космічних джерел гама-випромінювання в рамках СТА-проекту”, науковий керівник канд. фіз.-мат. наук В.О. Пономаренко.
Основні наукові результати. Знайдено потенційне джерело триплету космічних променів з енергіями вище 1020еВ – магнетар SGR 1900+14. Досліджено можливі вияви прискорення КП залишком наднової, при спалаху якої народився магнетар SGR 1900+14. З метою моніторингу потенційно небезпечних тіл Сонячної системи на спостережній станції обсерваторії (Лісники) отримано 3323 спостережень 70 комет і 103 астероїдів, відкрито 3 нових астероїди (2017 ST39, 2017 SV39, 2017 TS7), що офіційно підтверджено Міжнародним центром малих планет. За 2017 р. співробітниками обсерваторії опубліковано 3 монографії, 81 наукова стаття, з них 36 у закордонних виданнях, зроблено 78 доповідей на 12 конференціях.


Ключові слова
Сектор астрометрії і малих тіл сонячної системи, відділ астрофізики, бюджетна тема.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2018.57.52-55