Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 15-18 (2017)

Гідродинамічна космологічна модель і “космічний кінець світу”

В.I. Жданов, д-р. фіз.-мат. наук, проф.,
С.C. Дилда, студ. фіз. ф-ту,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ


Абстракт

Ми обговорюємо добре відомі космологічні розв’язки типу “Великого Розриву “у зв’язку з відповідністю гідродинамічної (Н) та скалярно-польової (SF) моделей динамічної темної енергії. А саме, ми порівнюємо мінімально зв’язану SF-модель з самодією та H-модель з баротропним рівнянням стану в однорідному ізотропному Всесвіті. У загальному випадку ці моделі не повністю еквівалентні, хоча для деяких потенціалів скалярного поля  та деяких режимів розширення вони дають таку ж еволюцію густини енергії та масштабного фактора з часом. Ми розглядаємо приклади потенціалів SF, які забезпечують обмежену еквівалентність у випадку лінійних рівнянь стану H-моделі; однак, ми показуємо, що у випадку канонічних лагранжианів скалярного поля (з стандартним кінетичним членом) Великий Розрив не виникає.

Ключові слова
Космічні рішення “Big Rip”

 Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.15-18