Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 35-39 (2017)

КОЛОВІ ОРБІТИ НАВКОЛО СФЕРИЧНО-СИМЕТРИЧНОЇ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ КОНФІГУРАЦІЇ У ПРИСУТНОСТІ ФАНТОМНОГО СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ

О. Сташко, студ.
В. Жданов, д. ф.-м. н., проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

Розглянуто часткові точні розв’язки спільної системи рівнянь Ейнштейна та рівнянь фантомного скалярного поля з ненульовим потенціалом самодії. Проаналізовано розподіл кругових орбіт пробних тіл, що взаємодіють тільки гравітаційно. Знайдено умови, за яких існують незв’язні області стійких колових орбіт, існування яких може проявити себе через форму релятивістських рентгенівських ліній в активних ядрах галактик.

Ключові слова
фантомне скалярне поле

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.35-39