Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 52-55 (2017)

ОСОБЛИВОСТІ КОМЕТИ 8Р/TUTTLE ЗА СПЕКТРАЛЬНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ ЇЇ КОМИ

В. Пономаренко, к. ф.-м. н.
К. Чурюмов, д. ф.-м. н., проф.
А. Жданов, студент
О. Сергєєв, к. т. н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

Представлено результати спостережень і досліджень короткоперіодичної комети 8P/Tuttle на основі оптичних спектрів з середньою роздільною здатністю (λ/Δλ ≈ 1500). Спектри були отримані у січні 2008 року на високогірній обсерваторії «Пік Терскол» за допомогою телескопа Zeiss-2000 (D = 2.0 м; F2 = 16 м). На основі отриманого спектрального матеріалу була проведена ідентифікація спектральних емісійних смуг. Знайдено деякі фізичні параметри нейтральної газової та пилової кометних атмосфер. Побудовано розподіл загального і відбитого потоку енергії вздовж щілини спектрографа. Обчислено потоки, кількість молекул та газопродуктивність для основних молекулярних емісій. Також оцінено відносну пилопродуктивність.

 Ключові слова

Комета 8P/Tуттля

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.5255