Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 44-47 (2017)

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗБУДЖЕННЯ АТОМІВ FeI В МЕТЕОРНІЙ КОМІ ЗА СПЕКТРОМ СПОРАДИЧНОГО МЕТЕОРА, ОТРИМАНОГО 2 СЕРПНЯ 2011 РОКУ В ЧЕХІЇ

А. Мозгова
В. Клещонок, к. ф.-м. н.
О. Голубаєв, к. ф.-м. н.
Ї. Боровічка, д. н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

Представлено результати визначення температури збудження атомів FeI за даними досліджень метеорного спектра, отриманого 2 серпня 2011 року в місті Ондржейов на спостережувальній станції Астрономічної обсерваторії Астрономічного інституту Академії наук Чеської Республіки.

Ключові слова
температура збудження атомів, метеор, спектр, спектральні лінії, інтенсивності спектральних ліній.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.44-47