Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 47-51 (2017)

ПОРІВНЯННЯ ХРОМОСФЕРНИХ І ФОТОСФЕРНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ У ДВОХ СОНЯЧНИХ СПАЛАХАХ БАЛІВ Х1.1/4N ТА X17.2/4B   

В. Лозицький, д. ф.-м. н.
Н. Лозицька, к. ф.-м. н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

З порівняння спектрально-поляризаційних вимірювань магнітного поля у двох потужних сонячних спалахах (28 жовтня 2003 р. балу Х17.2/4B та 17 липня 2004 р. балу X1.1/2N), виконаних в лініях FeI та D1 NaI, випливає, що ефективне магнітне поле Beff було сильнішим у хромосфері, ніж в фотосфері. Найсильніше магнітне поле (4600 Гс) зафіксовано на хромосферному рівні більш слабкого спалаху, причому це поле виявилось у 1.6 раза сильнішим, ніж магнітне поле у найближчій до спалаху сонячній плямі. Порівнюючи отримані результати з подібними даними роботи Лозицької та ін.[ 8 ] для спалахів 1981 та 1989 рр. (тобто циклів активності №№ 21 та 22), бачимо суттєву відмінність. В обох досліджених у даній роботі спалахах, які стосуються 23-го циклу, маємо для розщеплення емісійних піків Beff (FeI) < Beff (D1), тоді як у спалахах циклів №№ 21 та 22 виявлено обернену нерівність Beff (FeI) > Beff (D1). Цей результат поки що не має пояснення і вимагає додаткової перевіки на новому спостережному матеріалі.

 Ключові слова
Сонце, сонячні магнітні поля, сонячні спалахи балу Х, ешельні зеєман-спектрограми, розщеплення емісійних піків, напруженості у фотосфері і хромосфері.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.4751