Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 10-15 (2017)

Баріонна залежність Таллі-Фішера для галактик з каталогу 2MFGC

Кудря Ю. к. фіз.-мат. наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Представлено баріонні та зоряні (масові) залежності Таллі-Фішера (ТФ), що прокалібровані на вибірках галактик з каталогу 2MFGС, які мають оцінки водневих мас. Прокалібровано залежності як на основі вихідної вибірки галактик об’ємом N=2988, сформованої за даними HyperLEDA та каталогу 2MFGС, так і залежності на основі певним чином почищених підвибірок. Двох-параметрична баріонна залежність ТФ для почищеної вибірки об’ємом N=2831 та відповідна їй двох-параметрична зоряна залежність для почищеної вибірки об’ємом N=2790 характеризуються стандартними відхиленнями  та , відповідно. За аналогією зі „звичайними” інфрачервоними залежностями ТФ (тобто залежностями абсолютних зоряних величин від ширин радіолінії 21 см або від швидкостей обертання галактик) була здійснена спроба покращити залежності введенням чотирьох додаткових регресорів (поверхневу яскравість, індекс концентрації, колір та відношення осей). Виявилося, що введення таких регресорів у баріонну та зоряну ТФ-залежності для вихідної вибірки об’ємом N=2988 покращує  на 11% та  на 17.5%. Виявилося також, що шести-параметричні баріонна та зоряна ТФ-залежності для почищених вибірок характеризуються тими саме значеннями  та , що й двох-параметричні залежності при дещо більших об’ємах почищених вибірок. Тобто багато-параметричні залежності дають можливість оцінювати баріонні та зоряні маси для дещо більшої кількості галактик на тому саме рівні точності. В даній роботі на наших вибірках було підтверджено також відомий факт, що баріонні ТФ-залежності мають менший розкид, ніж зоряні ТФ-залежності. Двох-параметрична баріонна залежність на почищеній вибірці виявилася сумісною із залежністю для надтонких дискових галактик.

Ключові слова
галактики, залежність Таллі-Фішера, баріонна залежність Таллі-Фішера, баріонна маса галактик, зоряна маса галактик.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.9-15