Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 6-9 (2017)

МЕТЕОРИ З АНОМАЛЬНИМИ ВИСОТАМИ ПОЯВИ ЗА ТЕЛЕВІЗІЙНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В КИЄВІ

П. Козак, к. фіз.-мат. наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

На основі додаткового перегляду та уточненого опрацювання відеозаписів базисних телевізійних спостережень метеорів в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено селекцію метеорів за аномальними фотометричними та кінематичними характеристиками. Особливу увагу приділено реєстрації метеорів на надвеликих висотах – більше 130 км. На відміну від практично встановлених сьогодні фактів про появу швидких яскравих болідів що створюються масивними тілами які належать потокам Леонід, Персеїд, Оріонід на висотах вище 130-135 км, аж до висот 160-195 км, отримано підтвердження появи на анормальних висотах слабких метеорів з малою масою порядку ~10-3 г. В 1993 році при спостереженнях метеорного потоку Персеїд нами було вперше зареєстровано поточний метеор з висотою появи 136.84 ± 0.12 км. У 2001 та 2003 роках під час вересневих спостережень спорадичних метеорів зареєстровано лише один метеор з 98 на висоті більше 135 км. При спостереженнях метеорного шторму Леонід у 2002 році було зареєстровано п’ять відносно слабких метеорів, що належать потоку, з висотами появи більше 135-140 км та масами ~10-3 г.

Ключові слова
метеори; відео спостереження метеорів; аномальні метеори; надвеликі висоти появи метеорів

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.6-9