Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 39-42 (2017)

Розподіл за розмірами астероїдів головного поясу та окремих сімейств

А. Казанцев, к. фіз.-мат. наук
Л. Казанцева, к. фіз.-мат. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

Побудовано розподіл за розмірами астероїдів сімейства Еос. При цьому використано базу WISE, що містить альбедо p та розміри D понад 80 тисяч  астероїдів. Показник степені b степеневої залежності розподілу має мінімум при деяких середніх значенням розмірів астероїдів сімейства. Подібна залежність b(D) має місце і для всього поясу астероїдів. Зроблене припущення про можливу схожість механізмів формування всього поясу астероїдів та окремих сімейств.

Ключові слова
астероїд, головний пояс, сімейства астероїдів

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.39-42