Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 41-44 (2017)

Програмний та апаратний комплекс для спостереження покриття зір астероїдами

В. Карбовський, інженер
В. Клещонок, к. ф.-м. н.
М. Буромський, інженер
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ


Абстракт

В 2016 році розпочата підготовка до програми спостереження покриття зір астероїдами на телескопі АЗТ-2. Був запропонований і розроблений новий метод реєстрації покриття за допомогою ПЗЗ-камери в режимі синхронного переносу. Написана спеціальна програма для керування ПЗЗ камерою і запису зображень під час таких спостережень. Швидкість перенесення зображення може змінюватися в широких межах, що дає можливість проводити спостереження в широкому діапазоні зоряних величин. Використовується телескоп АЗТ-2, який має найбільший діаметр дзеркала в Києві (D=0.7 м. F=10.5 м.). Був розроблений та виготовлений 3-х кратний оптичний редуктор, що забезпечує поле зору з ПЗЗ-камерою Apogee Alta U47 10 кутових минут і еквівалентну фокусну відстань телескопа 3.2 метра. Приведені результати тестових спостережень. Програма виконується спільно Головною астрономічною обсерваторією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ключові слова
астероїди, покриття зір, швидка фотометрія.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.41-44