Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 18-22 (2017)

Bизначення верхньої межі маси чорної дірки на основі рентгенівської фотометрії NGC 4748

О. Федорова, канд. фіз.-мат. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Астрономічна обсерваторія


Абстракт

В даній роботі аналізуються всі доступні дані рентгенівської фотометрії галактики Сейферта 1 типу з вузькими лініями NGC 4748, а саме XMM-Newton/EPIC, INTEGRAL (ISGRI і JEM-X), а також SWIFT (BAT і XRT) з метою оцінити, наскільки це можливо,  масу центральної чорної дири за змінністю кривих блиску. На композитній кривій блиску XMM/EPIC були знайдені квазиперіодичні вариації потоку в діапазоні 0.5-10.0 кеВ на часових масштабах 103 секунд. Ці вариації були інтерпретовані як наслідок випромінювання густого гарячого кому матерії, що обертається навколо центральної чорної діри по траєкторії, близької до найбільш внутрішньої стабильної орбіти. Аналіз цієї кривої блиску за допомогою автокорреляційної функції дозволив встановити верхню межу маси чорної діри на рівне 6.23 * 107M¤.

Ключові слова
чорні діри

 Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.18-22