Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 33-35 (2017)

ЗМІНА ОЦІНКИ ОРБІТАЛЬНОЇ МАСИ ПОДВІЙНИХ ГАЛАКТИК

О. Біляєва, студ. фіз. ф-ту.
С. Парновський, д. ф.-м. н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

Отримано більш точну з точки зору статистики оцінку маси подвійних галактик, що рухаються по коловим орбітам, обчислено межі довірчих інтервалів.

Ключові слова
внегалактична астрономія, маса галактик, подвійні галактики.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.3335