Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 25-34 (2017)

ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ГРАВІТАЦІЙНУ ЛІНЗУ ЧАНГ-РЕФСДАЛА

О. Александров, к. фіз.-мат. наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

На прикладі лінзи Чанг-Рефсдала розвинуто новий підхід до поглибленого дослідження моделей гравітаційних лінз. У комплексному формулюванні теорії гравітаційного лінзування визначено низку векторних полів на площинах джерел і зображень. Розглянуті відображення векторних полів з кожної з цих площин на іншу, а також елементи якісного аналізу асоційованих з ними динамічних систем. Для лінзи Чанг-Рефсдала на обох площинах вивчені лінії постійного значення якобіана лінзового відображення, також отримано зображення сітки полярних координат площини джерел.

Ключові слова
гравітаційні лінзи

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.2534