Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 55-59 (2017)

ПОКЛИКАННЯ ТА ДОЛЯ: ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А.В. МАНДЖОСА

О. Александров, к.ф.-м.н.
І. Ізотова, к.ф.-м.н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт

У листопаді 2017 р. виповнюється 75 років від дня народження доктора фізико-математичних наук А.В. Манджоса (1942 – 1997), лідера Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка із застосувань загальної теорії відносності в астрономії, досліджень гравітаційного лінзування, поширення електромагнітного випромінювання у гравітаційних полях, анізотропії орієнтацій галактик. А.В. Манджос зробив вагомий внесок у становлення та розвиток досліджень з загальної теорії відносності та релятивістської астрофізики в Україні. У статі стисло наведено відомості про життєвий шлях та наукові дослідження знаного вченого А.В. Манджоса.

 Ключові слова
А.В. Манджос

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.5559