Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 9-13 (2017)

ФОТОГРАФІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАНЕТ ТА ЇХ СУПУТНИКІВ У ГАО НАН УКРАЇНИ В 1961–1990 рр.

O. Їжакевич, молодш. наук. співроб.,
В. Андрук, наук. співроб.,
Л. Пакуляк, канд. фіз.-мат. наук,
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ;
В. Лук’янчук, магістр,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
У межах національного проекту “Українська віртуальна обсерваторія” проведено роботи зі створення каталогів астрономічних положень і зоряних величин великих планет та їх супутників на базі фотографічних спостережень, виконаних у ГАО НАН Укріїни за допомогою чотирьох телескопів упродовж 1961–1990 р. Завдяки програмному компле-ксу, розробленому в ГАО для редукції оцифрованих астронегативів, виконано редукцію спостережень супутників Са-турна (S2–S9), а також Урана, Нептуна та їх супутників U1–U4, N1. За опорну систему слугувала система зоряного каталогу TYCHO2. Внутрішня точність визначення положень становить ±0.09 – ±0.25 arcsec. На даний час виконуєть-ся аналогічна редукція рядів фотографічних спостережень Нептуна, Урана та їх супутників, що були отримані в ГАО за цей самий період.

Ключові слова
каталоги, тіла Сонячної Системи, Сатурн, Уран, Нептун

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.9-13