Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 6-9 (2017)

РЕСУРС УКРВО ДЛЯ ЗАДАЧ ПОШУКУ, ПЕРЕВІДКРИТТЯ ТА УТОЧНЕННЯ ОРБІТ АСТЕРОЇДІВ

С. Шатохіна, наук. співроб.,
В. Головня, наук. співроб.,
В. Андрук, наук. співроб.,
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ

Абстракт
Ядром Української віртуальної обсерваторії (УкрВО) є об’єднаний цифровий архів спостережень, проведених упро-довж ХХ ст. в обсерваторіях України. За даними результатів сканувань та обробки декількох тисяч платівок спосте-режних програм ФОН, ОРБІТА отримано понад 150 положень і зоряних величин астероїдів. Розроблена і впроваджена  в ГАО НАН України технологія обробки цифрових зображень дозволяє одержати високу точність результатів. Попередній аналіз отриманих даних вказує на доцільність використання фотографічних спостережень минулих 1950–1990 років.

Ключові слова
УкрВО, малі планети

Full text PDF

 DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.3-9