Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 46-48 (2017)

ВЕЛИКОМАСШТАБНІ РУХИ ГАЛАКТИК: ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ DIPOLE REPELLER ЗА ДАНИМИ ПРО RFGC ГАЛАКТИКИ

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук,
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Показано, що дані про колективні рухи галактик каталогу RFGC не підтверджують і не суперечать гіпотезі про існування двох атракторів, які домінують у полі колективних швидкостей нехабблівських рухів галактик, один з яких є відштовхувачем. Відхилення спостережувальних даних від тих, що передбачає мультипольна модель з додатковим атрактором, істотно не зменшуються порівняно з мультипольною моделлю без атрактора.

Ключові слова
Великомасштабні галактичні рухи, модель dipole repeller

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.46-48