Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 34-39 (2017)

ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ПОЛІВ У СОНЯЧНИХ ПЛЯМАХ ЗА СПЕКТРАЛЬНИМИ ЛІНІЯМИ
З РІЗНИМИ ФАКТОРАМИ ЛАНДЕ

В. Лозицький, д-р фіз.-мат. наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
C. Осіпов, канд. фіз.-мат. наук,
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ

Абстракт
Представлено результати прямих вимірювань магнітного поля в сонячних плямах, які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі АЦУ-5 ГАО НАН України у червні-липні 2015 р. Магнітні поля вимірювались за зеєманівським розщепленням кількох ліній FeI, MnI та NiI, розташованих у спектрі поблизу ліній FeI 5434.5 Ǻ та FeI 6093.66 Ǻ. Ефективні фактори Ланде geff цих ліній – у межах від –0.22 до 2.14. Виявлено суттєві відмінності виміряних напруже-
ностей як для ліній з різними, так і близькими величинами geff. Лінія FeI 5434.5 Ǻ (geff = –0.014) у деяких місцях сонячних плям виявляє достовірне розщеплення, що відповідає магнітним полям напруженістю до 2.5 kГс. У всіх досліджених випадках лінія FeI 6094.419 Ǻ з негативним фактором Ланде (geff = –0.22) розщеплюється у спектрах плям подібно до ліній з позитивним фактором Ланде (geff > 0). Обговорено можливі причини цього ефекту.

Ключові слова
Сонце, сонячні плями, ефект Зеємана, магнітні поля, прямі вимірювання, фактори Ланде

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.34-39