Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 48-51 (2017)

ДОТИЧНІ ДО ЗЕМНОЇ АТМОСФЕРИ МЕТЕОРИ

П. Козак, канд. фіз.-мат. наук,
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Запропоновано огляд описаних у літературі дотичних до земної атмосфери метеорів, які спостерігалися оптичними методами. Описано результати спостережень такого метеора, зареєстрованого в Києві 23 вересня 2003 р. за допомогою телевізійних камер типу супер-ізокон. Наведено кінематичні параметри траєкторії метеора в земній атмосфері та елементи його геліоцентричної орбіти. Проведено порівняльний аналіз інших метеорних каталогів щодо наявності в них та кількості таких аномальних метеорів.

Ключові слова
метеори дотичні до земної атмосфери; фізика метеорів; відео спостереження метеорів

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.48-51