Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 39-43 (2017)

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ІСНУВАННЯ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ

М. Ковальчук, канд. фіз.-мат. наук,
Є. Вовчик, канд. техн. наук,
М. Стоділка, д-р фіз.-мат. наук,
A. Білінський, інж.,
О. Баран, канд. фіз.-мат. наук,
М. Гірняк, інж.,
К. Мартинюк-Лотоцький, інж.,
Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів

Абстракт
Для опису руху штучних супутників Землі (ШСЗ) у нецентральному полі земного тяжіння за наявності опору атмосфери використано диференціальні рівняння Лагранжа для елементів орбіти. Досліджено зв’язок між елементами орбіти ШСЗ на певний момент часу та подальшою тривалістю існування супутника. Описано методику, що дає можливість швидко і надійно оцінити час існування ШСЗ на орбіті. Для порівняння наведено спостережувані терміни існування супутників на орбіті, що дало змогу провести тестування запропонованої методики розрахунку. Різниця між розрахованим і спостережуваним часом існування ШСЗ не перевищує 2–3 діб, що достатньо для отримання прогнозів про час життя супутників на орбіті.

Ключові слова
штучні супутники Землі, елементи орбіти, час існування супутника

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.39-43