Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 14-17 (2017)

WEB-ОРІЄНТОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ДО КИЇВСЬКОГО ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕСКОПА

В. Клещонок, канд. фіз.-мат. наук,
І. Лук’яник, канд. фіз.-мат. наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Описано часткову модифікацію Київського інтернет-телескопа. Наведено склад телескопа, програмного забезпечення та особливості його роботи. Розлянуто методи роботи з телескопом за допомогою віддаленого доступу.

Ключові слова
Інтернет-телескоп, віддалений доступ

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.14-17