Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 59 (2017)

ПАМ’ЯТІ ЛІДІЇ МАТВІЇВНИ ШЕРБАУМ

А. Казанцев, канд. фіз.-мат. наук,
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
7 листопада 2016 р. завершився життєвий шлях Лідії Матвіївни Шербаум, багаторічного наукового працівника Астрономічної обсерваторії, кандидата фізико-математичних наук.

Ключові слова
Л.М. Шербаум

Full text PDF