Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 43-46.(2017)

ПОШУК МОЖЛИВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГРАВІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ СОНЦЯ Й МІСЯЦЯ ІЗ ЗЕМЛЕТРУСАМИ

А. Казанцев, канд. фіз.-мат. наук,
Л. Казанцева, канд. фіз.-мат. наук,
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Якщо існує вплив Місяця й Сонця на виникнення землетрусів, то фізична природа такого впливу може бути лише гравітаційною. Можливий гравітаційний вплив викликає рівнодійна припливних сил цих тіл, а не їх окрема дія. Виконано розрахунки припливних сил Місяця й Сонця та їх рівнодійної для різних моментів часу і координат гіпоцентрів. Наведено попередні висновки про можливий вплив цих двох космічних тіл на виникнення землетрусів для різних точок земної поверхні та різних глибин.

Ключові слова
землетрус, припливна сила, Місяць, Сонце

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.43-46