Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 17-19 (2017)

ПРОГРАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА МАК У 2001–2015 р. ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ

В. Карбовський, наук. співроб.,
П. Лазоренко, канд. фіз.-мат. наук,
Л. Свачій, канд. фіз.-мат. наук,
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ;
М. Буромський, пров. інж.,
С. Кас’ян, інж.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Наведено результати виконаних програм, проведених з 2001 по 2015 р. на комплексі МАК: спостереження зірок у ділянках з радіоджерелами – об’єктами ICRF та екаторіальний астрометричний огляд неба. Програми виконувалися спільно Головною астрономічною обсерваторією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримано три каталоги положень та V зоряних величин КМАС1, КМАС2, КМАС3. Створення вказаних каталогів є важливою задачею, актуальність якої зберігається і надалі до отримання нових каталогів за допомогою космічних місій, зокрема, як GAIA.

Ключові слова
ПЗЗ спостереження, астрометричні каталоги зір, фотометрія зір

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.17-19