Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 29-34 (2017)

ПЕКУЛЯРНІ АЯГ ЗА ДАНИМИ INTEGRAL ТА RXTE

Федорова О., канд. фіз.-мат. наук,
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
Василенко А., канд. фіз.-мат. наук,
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ
Жданов В., проф.,
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Проведено аналіз залежності спектральних параметрів первинного континууму активних ядер галактик від типу їх активності в радіодіапазон, використовуючі дані космічних місій INTEGRAL та RXTE з метою перевірки відповідності форми їх спектра до передбачень моделі будови центральної машини АЯГ “спін-парадігма”. E результаті виявлено, що для більшості РТ АЯГ значення експоненційного завалу на високих енергіях значно перевищує 100 кеВ, або навіть відсутнє, що відповідає передбаченням спін-парадигми, тоді як для РГ АЯГ блтзько 25 % обєктів не вкладаються у спін-парадігму і мають експоненційний завал у спектрі на енергіях вище 150 кеВ, або ж не мають такого завалу зовсім. Складено вибірку таких об’єктів для подальшого детального дослідження.

Ключові слова
галактики: сейфертовські – рентгенівські промені: галактики: активні – галактики

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.29-34