Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 57-58 (2017)

АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2016 р.

В. Єфіменко, канд. фіз.-мат. наук,
Астрономічна обсерваторія
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Наведено інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2016 рік. Висвітлено найважливіші події в житті обсерваторії та результати наукових досліджень.

Ключові слова
результати наукових досліджень

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.55.57-58