Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 14-17 (2016)

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ВСЕСВІТУ В ГІДРОДИНАМІЧНІЙ МОДЕЛІ
З БАРОТРОПНИМ РІВНЯННЯМ СТАНУ

В. Жданов, д-р. фіз.-мат. наук, проф.,
С. Дилда, студ. фіз. ф-ту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Абстракт
Досліджено якісну поведінку масштабного фактора та густини енергії в гідродинамічній моделі однорідного ізотропного Всесвіту з загальним баротропним рівнянням стану (РС). Аналіз проведено за умов на РС більш загальних, ніж це було зроблено раніше у статті [Jenkovszky et al., Phys. Rev. D 90, 023529 (2014)], зокрема, допускаються випадки з двома чи більше точками, де питома ентальпія космологічної рідини дорівнює нулю. Подано якісну класифікацію, яка включає можливі сценарії космологічної еволюції з асимптотично експоненційною інфляцією, аналоги “Великого розриву” у майбутньому чи у минулому, розв’язки без сингулярностей та осцилюючі всесвіти.

Ключові слова
Еволюція Всесвіту

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.14-17