Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 17-21 (2016)

ПАРАМЕТРИ ПИЛУ ТА ГАЗУ У КОМІ КОМЕТ
C/2014 Q2 (LOVEJOY) І C/2013 US10 (CATALINA)

В. Пономаренко, канд. фіз.-мат. наук,
А. Сімон, інженер 2 кат.,
К. Чурюмов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Абстракт
Представлено результати спостережень і досліджень довгоперіодичних комет C/2014 Q2 (Lovejoy) і C/2013 US10 (Catalina) на основі оптичних спектрів з середньою роздільною здатністю (λ/Δλ ≈ 1200). Спектри були отримані у лютому та грудні 2015 року за допомогою телескопа АЗТ–14 (D = 0.48 м, F = 7.7 м) і спектрографа АСП–9 на спостережній станції “Лісники” Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі отриманого спектрального матеріалу була проведена ідентифікація спектральних емісійних смуг. Знайдено де-які фізичні параметри нейтральної газової та пилової кометних атмосфер. Побудовано розподіл загального і відбитого потоку енергії вздовж щілини спектрографа. Обчислено потоки, кількість молекул та газопродуктивність для основних молекулярних емісій, відносну пилопродуктивність.

Ключові слова
Комети

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.17-21