Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 38-41 (2016)

ВПЛИВ БЛИЗЬКИХ АТРАКТОРІВ НА ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ПЕКУЛЯРНІ РУХИ ГАЛАКТИК

С. Парновський, д-р. физ.-мат. наук
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Абстракт
Розраховано впливи окремих атракторів на мультипольну модель колективних рухів галактик. Виведено формули, що теоретично дозволяють отримувати маси та положення атракторів разом з параметрами мультипольної моделі. Але на сучасному рівні точності оцінки пекулярних швидкостей галактик це ще неможливо.

Ключові слова
Атрактори, галактики

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.38-41