Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 10-14 (2016)

ПОЧАТКОВІ ФУНКЦІЇ СВІТНОСТІ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ

С. Парновський, д-р. фіз.-мат. наук,
І. Ізотова, канд. фіз.-мат. наук
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Абстракт
Розглянуто початкові функції світності, які описують розподіл світності галактик у рекомбінаційній лінії Нα у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому континуумі при нульовому віці спалаху, для вибірки 800 галактик з активним зореутворенням. Показано, що початкові функції світності галактик з активним зореутворенням у лінії Нα та ультрафіолетовому континуумі можуть бути задовільно описані log-нормальною функцією, яка описує і поточні функції світності.

Ключові слова
Галактики з активним зореутворенням

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.10-14