Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 49-51 (2016)

ДІАГРАМА ГРОТРІАНА ДЛЯ ЛІНІЙ МУЛЬТИПЛЕТІВ MgI, ЩО СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ В МЕТЕОРНИХ СПЕКТРАХ

А. Мозгова, інж. І кат.,
Астрономічна Обсерваторія
Київського національного Унеіверситету імені Тараса Шевченка

Абстракт
У роботі представлено дані спектральних ліній мультиплетів MgI і MgII, що можуть спостерігатися в спектрах метеорів. Описано методику побудови діаграм термів і побудовано діаграму Гротріана для ліній мультиплетів MgI.

Ключові слова
Метеори, спектри метеорів, спектральні лінії, мультиплети, діаграми Гротріана.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.49-51