Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 6-10 (2016)

Розподіл темної матерії в гало близьких гігантських галактик

Кудря Ю., канд. фіз.- мат. наук,
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Абстракт.
Для чотирьох близьких гігантських галактик (M81, NGC3368, Молочний шлях, М31) за кінематикою їх супутників побудовані профілі зростання орбітальних мас в залежності від припливного індексу, а також профілі густини темної матерії гало. Оцінені частини маси гало між віріальними радіусами та радіусами поверхні нульової швидкості.

Ключові слова
Темна матерія

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.6-10