Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 21-24 (2016)

U-ВЕЛИЧИНИ ЗІР І ГАЛАКТИК З ОЦИФРОВАНИХ АСТРОНЕГАТИВІВ ТЕЛЕСКОПА ШМІДТА В БАЛДОНЕ

І. Еглітіс, канд. фіз.-мат. наук,
М. Егліте, мол. наук. співроб.
Інститут астрономії Латвійського університету, Рига,
В. Андрук, наук. співроб.,
Л. Пакуляк, канд. фіз.-мат. наук
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ

Абстракт
Виконані оцифрування та обробка декількох десятків платівок зі склотеки телескопа 1,2 м Шмідта в Балдоне, проекспонованих в U смузі Джонсона. Для оцифрування використані сканери Epson Expression, обробка виконана в пакеті LINUX/MIDAS/RAMAFOT. Точність визначення положень зір Tycho2 складає 0,1”, точність побудови характеристичних кривих в U-смузі знаходиться в межах 0,1–0,2 m.

Ключові слова
Зорі, галактики

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.21-24