Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 56 (2016)

Чурюмов Клим Іванович

В. Єфіменко, канд. фіз.-мат. наук
Астрономiчна обсерваторiя Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Абстракт
15 жовтня 2016 р. помер головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович.

Ключові слова
Чурюмов Клим Іванович

Full text PDF