Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 46-48 (2016)

РОЗВИТОК КОНВЕКТИВНИХ СТРУКТУР У СОНЯЧНІЙ ФОТОСФЕРІ

O. Баран, інженер
М. Стоділка, д-р фіз.-мат. наук
Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка

Абстракт
На основі моделей фотосферної конвекції, отриманих з використанням даних VTT шляхом розв’язку оберненої задачі нерівноважного переносу випромінювання, проведено дослідження розвитку конвективних структур у сонячній фотосфері. Для цього проаналізовано, як змінюються з часом варіації вертикальних швидкостей і температури всередині грануляційних комірок. Досліджено особливості утворення та розпаду гранул в залежності від їх розміру, формування “дерев” з гранул, що фрагментуються.

Ключові слова
Фотосферна конвекція, грануляційні комірки, фрагментація.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.46-48